Thực Đơn Ăn Chay - Vegetarian Menu
saigon-noodlehouse-menu
Eat healthy, Live Healthy
(100% Healthy Food No MSG, No Preservative)
Khai Vị (Appertizer)
01.   Gỏi Cuốn (2 cuốn)
$ 4.55
Spring roll (2 rolls)
02.   Bì Cuốn(2 cuốn)
$ 4.55
Shreded vegie mix (2 rolls)
03.   Chả Giò (4 cuốn)
$ 5.75
Egg roll (4 rolls)
04.   Nem Nướng Cuốn (2 cuốn)
$ 5.75
Gill vegei sauces (2 rolls)
05.   Đậu Hủ Chiên Dòn
$ 9.25
Fried crispy tofu, galic, jalapenon
06.   Mực Chiên Dòn
$ 9.25
Fried imitation squid, galic, jalapenon
Bún (Vermicelli)
07.   Bún Bì Chả Giò
$ 8.25
Shreded vegei and egg roll
08.   Bún Nem Nướng
$ 8.75
Grill vegei sauces
09.   Bún Chả
$ 8.75
Steam vegei cake
Phở (Soups)
10.   Phở Rau Đậu Hủ
$ 8.95
Vegei and tofu
11.   Bún Huế Chay
$ 9.25
Hue style
12.   Bún Riêu Chay
$ 9.25
Crushtofu, mushroom, tomato
Hủ Tiếu & Mì (Soups) (Choice Of Egg Or Rice Noodle)
13.   Mì Xá Xíu
$ 8.75
Immitation BBQ Pork
13.   Hủ Tiếu Mỹ Tho
$ 8.25
Vegei, clear noodle, tofu (Mytho style)
14.   Mì Thập Cẩm
$ 9.25
Combination soup
Cơm Dĩa (Rice Dishes)
15.   Cơm Bì Chả Thịt Nướng
$ 9.75
Vegei shređe, vegei cake, grill vegei
16.   Đậu Hủ Xào Lá Quế
$ 9.25
Stir fried tofu with basil
17.   Đậu Hủ Sốt Chua Ngọt
$ 9.45
Tofu with sweet and sour sauce
18.   Đậu Hủ Xào Rau Cải
$ 8.55
Stir fried tofu with mix vegei
Add
$ 1.00
Brown Rice
Mì Hoặc Hủ Tiếu Xào (Pan Fried Noodle)
19.   Phở Áp Chảo Thập Cẩm
$ 9.25
Big and flat noodle with vegei and tofu
20.   Mì Hoặc Hủ Tiếu Xào Chay
$ 8.95
Rice or egg noodle with vegei and tofu
Món Đặc Biệt (Vegans House Special)
21.   Cơm Chiên Đặc Biệt
$ 9.95
House fried rice
22.   Cơm, Bún Hoặc Bánh Mì Cà-ri
$ 9.95
House curry (rice, vermicelli, or bread)
Thức Uống (Beverages)
01.   Trà Đá
$
Ice tea
02.   Trà Nóng
$
Hot tea
03.   Soda
$
Soda
04.   Smothe W/O Boba
$
Smothe w/o boba
05.   Cà Phê Đen Đá
$
Ice coffee
06.   Cà Phê Sữa Đá
$
Ice coffee with condent milk
07.   Cà Phê Đen Phin Nóng
$
Hot Coffee
08.   Nước Chanh Đá
$
Ice Lemonnade